Gezins- en relatietherapie


In het leven kun je uit evenwicht worden gebracht door de gebeurtenissen die op je pad komen.
Dit kan ervoor zorgen dat je niet weet hoe je verder moet. Of dat de dagelijkse dingen niet meer gaan zoals vroeger.
Het kan gevoelens naar boven halen die je belemmeren in het contact met anderen of ervoor zorgen dat je je gaat terugtrekken uit contact.
De oplossingen die je altijd toepaste, blijken niet meer te werken. Vaak zijn er ook anderen in je omgeving die het opmerken.
Soms loopt het mis in relaties.

Gezins- en relatietherapie is een vorm van therapie die o.a. toegepast wordt bij relatieproblemen, angst, boosheid, depressie of klachten die voortkomen uit trauma.
Je kunt de therapie alleen, met je partner, gezin, familie of voor jou belangrijke anderen volgen. Gezins- en relatietherapie wordt ook wel systeemtherapie genoemd.

In je leven ben je verbonden met mensen om je heen. Je familie, vrienden, collega’s of buren. Je maakt onderdeel uit van een groter geheel.
De verbindingen met anderen kunnen positief en van betekenis zijn maar ze kunnen ook onder druk staan of verbroken zijn.

 

Transcultureel

Onze samenleving is een multiculturele samenleving. Er is een mix van culturen ontstaan. Onder cultuur verstaan we gewoonten en gedragsregels die bij een groep mensen horen. Vaak wordt er dan gedacht aan migranten met een andere culturele achtergrond. Maar het kan ook gaan over het opgroeien in de stad of op het platteland, in Groningen of Amsterdam, met een protestants christelijke of katholieke achtergrond. Ieder mens draagt zijn eigen geschiedenis mee, zijn eigen gewoontes, waarden en normen.

Wanneer er sprake is geweest van migratie in een familie is er kans op verlies van een stukje van deze geschiedenis. Opgroeien in twee of meer culturen kan daardoor verlies van identiteit opleveren. Je kan jezelf kwijt raken, het gevoel krijgen niet compleet te zijn, je bent nergens helemaal op je plek.

Soms loop je vast en werken de oplossingen die je altijd gebruikt hebt niet langer. Of er komen situaties op je pad die je emotioneel uit balans brengen. Als je langdurig uit balans bent, dan voel je angst, verdriet, en krijg je depressieve gedachten. Mensen in je omgeving kunnen je niet voldoende steunen in je zoektocht naar een oplossing.
Transculturele systeemtherapie is geschikt voor iedereen die zich hierin herkent. Brug over de Eem helpt je om alleen of samen met je partner, gezin of familie te zoeken naar hoe het anders kan.
Door onze transculturele aanpak hebben we aandacht voor de unieke elementen die verschillende culturen met zich meebrengen. Bij Brug over de Eem zoeken we samen naar een manier om de verschillen in een nieuw perspectief te plaatsen en hiermee om te gaan.
Met vragen over acute hulp en eetstoornissen verwijzen we je graag door.