Training en workshops

Als je met mensen werkt, is het prettig om voldoende kennis en handvatten te hebben zodat je verder komt. Wij hebben expertise op het gebied van de thema’s migratieachtergrond, licht verstandelijke beperking en systeemgericht werken.

Migratie: migratie is een bijzondere levensfase-overgang. Je laat alles los wat je weet in je land van herkomst en moet ergens opnieuw je leven op gaan bouwen. Deed je dat alleen of met familie? Is de migratie gewenst en gekozen, of gedwongen (oorlog of onveiligheid)? Heb jij zelf de migratie meegemaakt, of hebben je ouders of hun ouders deze doorgemaakt? Is de migratie binnen hetzelfde land of werelddeel? Al deze factoren (en meer) helpen je om tot een beter begrip te komen voor de situatie in het hier-en-nu.

Licht Verstandelijke Beperking (lvb): wanneer je in een gezin als ouder(-s) en/of kind/jongere te maken hebt met een licht verstandelijke beperking dan is het leven anders. Als ouder met lvb is het vaak moeilijker om je te verplaatsen in wat je kind vraagt en wat jij in de opvoeding kan doen om aan de vraag tegemoet te komen. Het organiseren van een gezin kan ingewikkeld zijn, op het gebied van administratie (de brieven, financiën), contacten met school en andere betrokkenen en voeren van de huishouding (de was, schoonmaak, inkopen doen).
Als kind met een lvb ontwikkel je anders dan anderen. Je hebt langer en vaker nodig om dingen te begrijpen, hebt sneller een laag zelfbeeld en bent kwetsbaar in het contact met anderen. (Pre-) pubers zijn extra gevoelig voor de druk van de jongeren uit hun leeftijdsgroep. Weerbaarheid en beïnvloedbaarheid zijn belangrijke onderwerpen.
De maatschappij is niet ingericht voor mensen met een lvb. Vaak zijn zaken ingewikkeld qua taal en acties. Uitleg in duidelijke, concrete taal en kan helpen om mensen zo zelfstandig mogelijk hun huishouden te voeren.

Systeemgericht werken: